Zpět

Exponát č. 18

Úvod

Mottetto Sanctorum Cyrilli, et Methudii

Jedním z ojedinělých příkladů cyrilometodějské úcty v době baroka je Mottetto Sanctorum Cyrilli, et Methudii „Laudemus viros gloriosos“ - pochází ze sbírky brněnského kostela sv. Jakuba a dnes je uloženo v oddělení dějin hudby MZM. Jeho autorem je císařský dvorní skladatel Francesco Bartolomeo Conti, dílo vzniklo pro výroční slavnost sv. Cyrila a Metoděje ve vídeňském kostele sv. Michala, která se zde konala v letech 1708–1783 každoročně na počátku jara. Svátek moravských patronů byl ve dvorním farním kostele slaven za účasti všech stavů včetně nejvyšší šlechty, jako celebranti byli zváni význační duchovní a kázání proslovená při této příležitosti se vydávala tiskem. Tato unikátní kompozice se do Brna dostala díky svatojakubskému řediteli kůru Matouši Rusmannovi (zemřel 1762), který působil v letech 1716–1721 u sv. Michala jako choralista a osobně se znal s řadou vídeňských hudebníků. Skladba je významným příkladem propojení hudební kultury Vídně a Moravy.