Zpět

Exponát č. 15

Úvod

Olověný křížek s rytinou ukřižovaného Krista

Závěsný litý olověný křížek, na jehož lícní straně je vyryt řecký nápis ZOE-I(ESU)S-CH(RISTO)S-FOS-NIKA, v překladu „Světlo-Ježíš Kristus-Život-Zvítězí“, na rubu pak je vyrytý motiv Ukřižovaného s ochrannou rukou anděla. Jde o jediný křížek svého druhu z celého území celé Velké Moravy, jehož nositelem zřejmě byl člověk spojený s byzantskou náboženskou sférou. Pochází z obydlí, jež bylo součástí sakrálního centra spojovaného s působištěm arcibiskupa Metoděje.

Naleziště: Uherské Hradiště, lokalita Sady „Špitálky“, sídliště církevního centra, obydlí II.
Datace: 9. století
Rozměry: 4,0x2,7 cm
Místo uložení: Moravské zemské muzeum, Brno, CZ