Zpět

Exponát č. 14

Úvod

Model Uherské Hradiště-Sady

Sakrální stavby z 9. století se na Moravě nedochovaly. Jak vypadaly, dokládají především jejich modely, které vznikly na základě odborných vyhodnocení archeologických nálezů a konzultací odborníků mnoha oborů. Nejrozměrnější model ve výstavě je model sakrálního centra odkrytého v Uherském Hradišti-Sadech, tvořeného původně kostelem s přístavbami, křtitelnicí, pohřebištěm, sídlištěm a dlouhou halovou stavbou. Tento areál, jenž byl součástí staroměstsko-uherskohradišťské aglomerace – Veligradu, bývá často považován za působiště arcibiskupa Metoděje.