Zpět

Exponát č. 12

Úvod

Výjev z mozaiky v chrámu San Clemente

Detail fresky „Přenesení ostatků sv. Klimenta“ se vztahuje do období příchodu Konstantina Filozofa a Metoděje do Říma (r. 867), kdy bratři jako dar přinášeli kosterní pozůstatky čtvrtého římského papeže Klimenta, jenž umřel mučednickou smrtí na Krymu. Papež Hadrián II. stojí na vyobrazení uprostřed, po jeho pravici se nachází Konstantin Filozof a po levici Metoděj. Freska se nachází v Římě, v dolní bazilice sv. Klimenta, a je datována do 11. století.