Zpět

Exponát č. 11

Úvod

Kostěné a železné stily-pisátka

Pisátka neboli stily jsou drobné železné nebo kostěné předměty, jejichž jeden konec přechází v hrot, druhý v trojúhelníkovitou plošku. Sloužily k rytí písmen do voskových povrchů psacích dřevěných destiček. Představují doklad, že v prostředí mocensko-náboženských center Velké Moravy probíhala výuka psaní, a to jak v době byzantské misie a Metodějova arcibiskupství, tak i v době předcházející, svázané s misionáři přišlými ze Západu.

Naleziště: Uherské Hradiště-Sady, sídliště sakrálního centra; Mikulčice „Valy“, akropole
Datace: 9. století
Rozměry: 6,0 až 11 cm
Místo uložení: Moravské zemské muzeum, Brno, Archeologický ústav AV ČR, v.v.i., Brno, CZ