Zpět

Exponát č. 13

Úvod

Hlaholská abeceda vytvořená Konstantinem-Cyrilem

Hlaholice je písmo o celkovém počtu 38 znaků, které vytvořil Konstantin Filozof pro potřeby byzantské misie na Moravě. Představuje psanou podobu spisovného literárního jazyka označovaného dnes jako staroslověnština. V hlaholici byly napsány významné literární památky jako např. Proglas, vlastně předzpěv a obhajoba překladu všech čtyř evangelií, nebo jedinečná hagiografická díla Život Konstantina a Život Metoděje, byly do ní přeloženy všechny důležité liturgické texty. Hlaholice představuje jeden z nevýznamnějších přínosů byzantské misie na Velké Moravě.