Zpět

Exponát č. 1

Úvod

Křest knížete Bořivoje

Od druhé poloviny 18. století tvořily více než jedno století nezbytnou součást interiéru lidových vrstev malované obrazy na skle. Přinášely vyobrazení světců, kterým byla přisuzována role ochránců domu, jeho obyvatel i hospodářství.

Mezi zastoupenými patrony se objevili rovněž sv. Cyril a Metoděj. Na pozoruhodném obrazu na skle z Městského muzea v Kloboukách u Brna jsou oba světci zachyceni na výjevu křtu českého knížete Bořivoje. Podmalba je výjimečná nejen svým námětem – v lidovém malířství na skle se cyrilometodějské téma uplatnilo ojediněle, ale zejména pozoruhodnou výtvarnou hodnotou. Reprezentuje činnost prozatím jediného doloženého centra lidového malířství na skle na Moravě, jež se nacházelo v jihomoravském městečku Ždánice.

Zde počátkem 19. století působilo několik dílen, které zhotovovaly obrazy na skle pro místní venkovské obyvatelstvo katolického i evangelického vyznání. Jejich reprezentativní sbírku v současnosti uchovává kloboucké muzeum.

Existenci ždánických malířů potvrdil jeden ze zdejších obrazů – malovaná Upomínka na Toleranční patent císaře Josefa II., datovaná roku 1811 ve Ždánicích. Pravděpodobně ze stejného dílenského zázemí vyšel i Křest knížete Bořivoje, který náleží k dílům nejvýraznějšího představitele ždánického malířství na skle, nazývaného vzhledem k absenci historických údajů Malířem huňatého obočí a působícího v druhé čtvrtině 19. století.