Úvod

Vědomostní kvíz

1. Bratři ze Soluně, Konstantin a Metoděj, byli:
2. Byli povoláni knížetem:
3. Přišli roku 863:
4. Jeden z hlavních důvodů, proč přišli, byl:
5. Založili písmo:
6. Přeložili evangeliář do jazyka:
7. Konstantinovi se také říká Cyril, jméno Cyril je:
8. Prvním moravským arcibiskupem byl:
9. Právo člověka na bohoslužby v mateřském jazyce Konstantin obhajuje v předzpěvu k překladu evangelií zvaném:
10. Odpůrci bohoslužeb vykonávaných v jazyce staroslověnském se nazývali:
11. Po smrti Metoděje (roku 885) byli jejich žáci knížetem Svatoplukem: