Zpět

Exponát č. 9

Úvod

Olověný křížek s vyobrazením ukřižovaného Krista

Závěsný litý olověný křížek, na jehož lícní straně se nachází rytý motiv ukřižovaného Krista a na rubu reliéfní motiv Bohorodičky, Panny Marie. Kombinace dvou nejvýznamnějších křesťanských postav na jednom exempláři z něj činí unikát. Křížek má téměř shodné rozměry jako exemplář s řeckým nápisem z Uherského Hradiště-Sadů, podobné je i ztvárnění Ukřižovaného, takže nelze vyloučit stejný původ obou křížků.

Naleziště: Staré Město, lokalita „Dvorek“, v příkopu opevnění hradiska
Datace: 9. století
Rozměry: 4,0x2,6 cm
Místo uložení: Moravské zemské muzeum, Brno, CZ