Zpět

Exponát č. 7

Úvod

Pozlacená nákončí/závěšky v podobě kodexů

Pozlacené bronzové kování v podobě miniatury bohoslužebné knihy-kodexu, zdobené filigránem a granulací, která na pěti plechových puklicích vytváří křížky. Jedná se o unikátní předmět, svérázný doklad dvorské kultury Velké Moravy, považovaný buďto za nákončí řemene, anebo za relikviář. Pochází z hrobu velmi bohatě vybavené ženy.

Naleziště: Mikulčice, lokalita „Valy“, hrob 505
Datace: 9. století
Rozměry: 4,2x2,8 cm
Místo uložení: Archeologický ústav AV ČR, v.v.i., Brno, CZ