Zpět

Exponát č. 4

Úvod

Stříbrný křížek s vyobrazením ukřižovaného Krista

Stříbrný závěsný křížek s reliéfní postavou Ukřižovaného oděného v dlouhé tunice. Nad hlavou Krista je štítek s písmeny CCXC, což mohou být i symboly slunce a měsíce. Na křížku se nacházejí prvky poukazující jak na iroskotské umění, tak i na umění Východu, zejména syrské, případně koptské. Unikátní křížek zřejmě pochází z některého z rozrušených hrobů na mikulčické akropoli.

Naleziště: Mikulčice, lokalita „Valy“
Datace: 8.–9. století
Rozměry: 4,1x3,3 cm
Místo uložení: Archeologický ústav AV ČR, v.v.i., Brno, CZ