Zpět

Program pro školy

Úvod

Putování se sv. Cyrilem a Metodějem

Výukový interaktivní program pro školy (23. 4. - 27. 9. 2013)

Obsah programu: Základ výukového programu tvoří představení sv. Cyrila a Metoděje jako mimořádných osobností kulturní historie. Společně se vydáme po stopách bratrů ze Soluně a přiblížíme si význam jejich působení nejen na území Velké Moravy. Prostřednictvím sbírkových předmětů se v kontextu Cyrilometodějské misie seznámíme i s životem a především duchovní kulturou Slovanů na Velké Moravě.

Cíle programu: Pomocí badatelských listů, interaktivních pomůcek a dramatických etud se během programu u žáků předpokládá jejich aktivní zapojení a „vtáhnutí do děje“ výstavy. Po skončení programu se žák dokáže orientovat v daném tématu, bude schopen interpretovat význam kulturního odkazu svatých věrozvěstů.

Určeno pro: vyšší ročníky 1. stupně ZŠ, 2. stupeň ZŠ, SŠ